درباره ما

معرفی موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز: 

موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز فعالیت خود را به صورت محدود از سال 1369 و با تاسیس ستاد اقامه نماز شروع کرده است. انتشارات ستاد اقامه نماز در سال 1378 و با تبدیل شدن به یک موسسه انتشاراتی فعالیت خود را به شکلی جدی و تخصصی در حوزه ی دین و خصوصا نماز پیگیری کرده به طوری که میتوان گفت موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز شاید تنها موسسه انتشاراتی در کشور باشد که به صورت انحصاری به بحث نماز پرداخته است. هدف این مرکز انتشار کتاب های تخصصی در حوزه نماز برای رفع دغدغه های دینی و نمازی افراد می باشد.

شایان ذکر است که موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز، موسسه ای است غیر دولتی که با تنفیذ مقام معظم رهبری و تحت نظر هیئت امنایی متشکل از شخصیت های فرهنگی تشکیل شده است. 

اهداف موسسه فرهنگی انتشاراتی ستاد اقامه نماز: 

  • شناخت و ترویج نماز در جامعه
  • طرح جامع اقامه نماز
  • ترویج فرهنگ نماز خوانی در جامعه
  • ترویج امر به معروف و نهی از منکر 
  • و ...