ادعیه و قرآنمقایسه کالا (0)


قرآن مجید (به نشر)

قرآن مجید (به نشر)

این مصحف شریف شامل: سی جزء کاملو با مشخصات:خطاط: عثمان طهنوع خط: نسخمترجم: استاد مهدی الهی قمشه اینوع ترجمه: زیرثبت و چاپ آن را، انتشارت به نشر (انتشا..

85,000 ریال

قرآن کریم (ترجمه مقابل)

قرآن کریم (ترجمه مقابل)

این مصحف شریف شامل: سی جزء کاملو با مشخصات:خطاط: عثمان طهنوع خط: نسخمترجم: استاد مهدی الهی قمشه اینوع ترجمه: رو به روثبت و چاپ آن را، انتشارت پیا..

350,000 ریال

قرآن کریم (درشت خط وزیری)

قرآن کریم (درشت خط وزیری)

این مصحف شریف شامل: سی جزء کاملو با مشخصات:خطاط: کاظم نجفی صادقانوع خط: نسخمترجم: استاد مهدی الهی قمشه اینوع ترجمه: زیرتعداد سطور در هر صفحه: دوا..

200,000 ریال

قرآن کریم قابدار (سه زبانه)

قرآن کریم قابدار (سه زبانه)

این مصحف شریف شامل: سی جزء کاملو با مشخصات:خطاط: عثمان طهنوع خط: نسخمترجم فارسی: استاد مهدی الهی قمشه ایمترجم انگلیسی: استاد عبداللّه یوسفویرایش ..

450,000 ریال

نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)